Jordanalyse og forurenet jord i København

Professionel udarbejdelse af jordanalyse

Har du brug for en jordanalyse? Skal du i gang med et anlægsprojekt i forbindelse med f.eks. nybyggeri eller en tilbygning? Så vil du typisk stå med noget overskudsjord, der skal bortskaffes. Det er vigtigt, at der bliver udarbejdet en jordanalyse, når der skal fjernes overskudsjord, hvis der er tale om mere end én kubikmeter. Hos IZA Miljø ApS står vi klar til at hjælpe dig med jordanalyse af forurenet jord i København, Farum, Holte og resten af Midtsjælland.

Håndtering af jord afhængigt af zoneområde

​Det er vigtigt, at du får professionel rådgivning af kompetent fagfolk, inden du påbegynder projektet. Grunden til dette er, at måden som jorden skal håndteres, afhænger af om din ejendom befinder sig i et landzoneområde, byzoneområde eller om din ejendom er forureningskortlagt. Hvor din ejendom befinder sig, har en rolle for om hvorvidt det er nødvendigt, at foretage en jordanalyse.

Landzone

​Befinder din ejendom sig i et landzoneområde, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at udtage en jordanalyse eller foretage jordanmeldelser til bortskaffelse af overskudsjorden. I dette tilfælde afhænger det blandt andet af, hvilke krav et godkendt modtageranlæg stiller.​

Byzone

​Befinder din ejendom i en byzone, er det nødvendigt at udtage en jordanalyse. Derudover skal der udarbejdes en jordanmeldelse til kommunen for at få tilladelse til af bortskaffe (flytte) jorden (i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen). Vi sørger for, at du får indsendt alle dokumenterne, som din kommune kræver.

Forureningskortlagt ejendom

Er ejendommen forureningskortlagt, er det som udgangspunkt nødvendigt, at kommunen giver dig en §8 tilladelse efter jordforureningsloven, før dit anlægsprojekt kan igangsættes. Her er det også nødvendigt at udtage en jordanalyse, og foretage en jordanmeldelse til kommunen.

Få udarbejdet en analyse af dit jord og opdag eventuelt forurenet jord

​Er du interesseret i at høre mere om forurenet jord, eller kunne du tænke dig et uforpligtende tilbud på en jordanalyse? Så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kommer ud og foretager jordanalyser, hvorefter vi udarbejder en pris på bortskaffelsen. Du kan kontakte os på telefon 22 99 88 15, sende en mail til iza@izamiljo.dk eller ved at udfylde vores kontaktformular. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os